Structura şi înclinaţia structurii

 

În această pagină puteţi citi infomaţii tehnice despre structură şi structura acoperişului:

 1. Modul aşezarea ţiglelor 
 2. Înclinaţia şarpantei 
 3. Fixarea ţiglelor
 4. Hidroizolarea structurii din lemn
 5. Structură, izolaţia structurii, lăţuire
 6. Tipuri de protecţie
 7. Şipcile suport şi contraşipcile

Modul aşezarea ţiglelor

La montajul ţiglelelor Rundo şi Zenit se recomandă montajul decalat (țesut). În cazul ţiglelor Rundo decalajul se realizează cu un sfert de ţiglă. În aceast mod se realizează un montaj tradiţional (tip ţiglă solzi). La montajul ţiglelor Zenit decalajul va fi de 1/2 ţiglă.

Ţiglele StandardDanubia şi Coppo se vor monta în linie.

Înclinaţia acoperişului

Montarea ţiglelor StandardDanubia şi Coppo la o înclinaţia acoperişului sub 22° se vor lua măsuri suplimentare de dublă înfoliere. Sunt cazuri în care aceste măsuri suplimentare se vor aplica şi la învelitori cu înclinaţia acoperişului de peste 22°. 

La montajul ţiglelor Rundo şi Zenit la învelitoare sub 35°se vor lua măsuri suplimentare, sunt cazuri în cazul în care aceste măsuri se vor utiliza şi la înclinaţii de peste 35°.

Despre măsurile necesare de completare găsiţi informaţii în Ghid de montaj și execuție, la realizarea învelitorilor se vor respecta sandardele în vigoare.

Fixarea ţiglelor

Învelitoarea realizată din ţigle de beton:

 • cu înclinaţia şarpantei până la 45° nu necesită fixare, decât pe conturul învelitorii.
 • cu înclinaţii între 45° - 60° trebuie fixat din două în două ţigle şi pe conturul învelitorii 
 • iar la înclinaţii peste 60° trebuie fixată fiecare ţiglă, precum și la construcții peste P 2E.

Protecţia structurii din lemn

Protecţia constucţiei prin realizare învelitorii cu ţiglă din beton se poate realiza de la anumite înclinaţii în sus a învelitorii.

Impermeabilitate

O învelitoare impermeabilă este o învelitoare care în condiţii normale nu lasă să treacă apa prin ea. Asta nu înseamnă că nu poate să pătrundă apă sub învelitoare în cantităţi mici, care însă prin ventilare naturală se elimină şi nu afectează structura şarpantei. Se pot realiza şarpante şi sub înclinaţiile indicate de normele şi standardele în vigoare, dar trebuie asigurată impermeabilitatea învelitorii cu luarea unor măsuri cum ar fi evacuarea apei de pe astereală care trece de ţigle

Impermeabilitatea se poate realiza prim măsuri suplimentare vezi Ghid de montaj și execuție.

Structură, izolaţia structurii, lăţuire

Este foarte impotrant a realizarea podului sau a mansardei să se folosească materiale de calitate atât la structură şi la izolare. Pentru realizarea acestora se vor folosi materiale de calitate şi recomandate.

Prin proiectare vor fi prevăzute forma și structura învelitorii.  Ghid de montaj și execuție ă acordă toate detaliile de montaj. Modul de modificare și modul de rezolvare de sub învelitoare se va face numai cu acordul şi indicaţia proiectantului.

 

Tipuri de protecţie

Pentru realizarea acestora se vor folosi materiale de calitate şi recomandate.

Folie cu ţesătură de fibră de sticlă: datorită structurii nu pot fi în contact cu suprafeţe sensibile la apă cum ar fi izolaţia termică. Sub aceste folii de rigidizate cu plase trebuie lăsat în totdeauna un strat de ventilare. Trebuie asigurată intrarea şi ieşirea corectă a aerului la streaşină şi coame.  După montarea ţiglelor trebuie avut grijă ca să nu acoperim orifciile de aerisire şi stratul de ventilare între termoizolaţie şi astereală, care nu poate fi mai mic de 2 cm.  Trebuie avut grijă la terminarea învelitorii orificiile pentru ventilare să nu fie obturate respectiv orificiu între astereală şi temoizolaţie să nu fie sub dimensiunile standard. 

Foliile de difuzie: pot fi în contact cu structuri sensibile la umezeală, datorită structurii speciale permite să treacă vaporii de apă prin ele.  Foliile de difuzie se pot monta direct pe termoizolaţie, chiar pe astereală astfel poate lipsi al doilea strat de ventilare. Astfel se simplifică  execuţia  învelitorii. Recomandarea noastră este folosirea foliilor de difuzie de cea mai bună calitate. La montajul foliilor se vor respecta instrucţiunilor date în Ghid de montaj și execuție precum şi instrucţiunile date de producător. La execuţia mansardelor şi la acoperişurile mai complicate recomandăm folosirea foliilor de calitate pentru eliminarea condensului.

La execuţie se vor respecta indicaţiile tehnice din Ghid de montaj și execuție, precum instrucţiunile date de producător.

Şipci şi contraşipci

Şipci

Şipcile utilizate vor corespunde standardelor in vigoare şi vor fi de cal I.

Cheresteaua trebuie să fie:

 •  de calitate bună
 •  să nu se deformeze
 •  şi sănătoase (fără început de putrezire)
 •  uscată

Se recomandă tratarea împotriva insectelor, ciupercilor de lemn şi ignifugă. .

Contra şipcă

Şipcile şi contraşipcile se montează nu numai pe şarpante din lemn, ci şi pe grinzi de oţel sau beton armat, se utilizează şi în cazul învelitorii de tip olan, astfel putem urmării execuţia obişnuită a şarpantelor.

Lângă calitatea şipcilor, important este secţiunea, pentru că la secţiuni mici şipcile între căpriori se vor îndoi, astfel cauzând probleme estetice şi structurale. De acea nu trebuie să folosim la realizarea şarpantei şipci cu secţiuni mai mici de:

Lungime căpriori (cm)Dimensiunea şipcilor (mm)Dimensiuni contraşipci (mm)
Între 80-100 cm 30/50 sau 38/48 30/50; 35/50
Între 100-120 cm 40/60 tăiate la dimensiune 40/60 tăiate la dimensiune

(Nu se recomandă montajul căpriorilor cu distanţă de 120 cm între ele)

La montajul foliei în totate cazurile se vor folosi contraşipci, acesta se face în vederea realizării suprafeţei corespunzătoare pentru sub învelitoare. Cantitatea aerului pentru subventilare depinde şi de 

 • configuraţia (modelul) ţiglei folosite 
 • înclinaţia acoperişului
 • şi de lungimea căpriorului,

pentru că acestea influenţează diferenţa de presiune dintre punctul de intrare (streaşină) şi punctul de ieşire (coamă, țigla de aerisire).

În tabelul de mai jos este dat suprafaţa minimă de subventilare, în cazul nerespectării acestor suprafeţe pot apare probleme de eliminarea condensului care poate duce la deterioarea structurii din lemn a construcţiei. 

StandardDanubiaCoppo

Lungimea căprioruluiSuprafaţă cea mai mică de aerisire recomandate, şi distanţa între contraşipci în funcţie de înclinaţia acoperiţului
16°-22°22°-30°peste 30° 
până la 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
între 10-15 m 6,5 cm 5,0 cm 5,0 cm
între 15-20 m 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm

Valorile din tabele sunt orientative, nu întotdeauna sunt identice cu cele comercializate.

RundoZenit

Lungimea căprioruluiSuprafaţă cea mai mică de aerisire recomandate, şi distanţa între contraşipci în funcţie de înclinaţia acoperiţului
25°-30°30°-35°35°-45°peste 45°
până la 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
între 10-15 m 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
între 15-20 m 8,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm

În cazul ţiglelor Rundo şi Zenit se vor folosi contraşipci mai groase (înalte) faţă de StandardDanubia şi Coppo din cauza profilului ţiglelor.
Valorile din tabele sunt orientative, nu întotdeauna sunt identice cu cele comercializate.

Distanţa de lăţuire 

La calculul distanţelor de lăţuire trebuie avut în vedere pe lângă lungimea căpriorul şi grosimea contraşipcii, care dă o lungime mai mare decât lungimea căpriorului. Acesta la o învelitoare cu pantă mare şi cu contraşipcă de 5cm poate reprezenta şi 5-10cm diferenţă!

 În tabelul de mai jos vă arătăm diferenţele de dimensiune în funcţie de înclinaţia acoperişului:

Grosimea contraşipciCresterea în lungime, dacă înclinaţia acoperişului este de
  15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
100 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32

În loc de şipcă suport scândură

Sunt cazuri în care se recomandă folosirea scândurii în loc de şipcă.

Lăţimea scândurii nu poate fi mai mare 14 cm, iar grosimea cel puţin 2,4 cm. Nu se recomandă folosirea scândurilor deformate sau deteriorate.