ANUNȚ

“SC TERRAN SISTEME DE ÎNVELITORI SRL, titular al proiectului Schimbare
de destinație, reamenajare hală, construire uscător și desfințare construcții, foraj
puț pentru apă industrială, anunță publicul interesat asupra luării de către APM
Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
“Schimbare de destinație, reamenajare hală, construire uscător și desfințare
construcții, foraj puț pentru apă industrială”, amplasat în Cîmpia Turzii, str.
Laminoriștilor nr. 145, județul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel
0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni
între orele 9,00 – 14,00; marți-miercuri-joi între orele 9,00 - 14,00 și vineri între
orele 9,00 – 12,00, precum si la adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de
incadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt.”